Birliğimizin büyük Genel Kurulu’nun ve organ seçimlerinin ertelenmesi

Birliğimizin büyük Genel Kurulu’nun ve organ seçimlerinin ertelenmesi

Sayı  : 2020/114                                                                            01/12/2020

Konu: Birliğimizin büyük Genel Kurulu’nun

ve organ seçimlerinin ertelenmesi

 

GENEL KURUL ERTELENMESİNE DAİR DUYURUDUR

Birliğimizin 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’un geçici 4 üncü maddesi uyarınca gerçekleştirilmesi gereken ilk Büyük Genel Kurul’unun 11-12.12.2020 günleri toplanmasına ve 13.12.2020 günü Birlik organları seçimlerinin yapılmasına dair dâvetimiz 17.11.2020 tarihli ve 2020/102 sayılı  yazı ile yapılmış ve ayrıca gazetede ilân suretiyle duyuru yoluna gidilmiş ise de; COVİD-19 Virüsü salgını için alınan idarî tedbirlere ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı’nca yayımlanan 30.11.2020 tarihli ve 20076 sayılı Genelge karşısında, mezkûr Genel Kurul’umuzun yapılmasının hukukî ve fiilî engel yüzünden mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

Büyük Genel Kurul’umuzun ve Merkez organları seçimlerinin yapılacağı tarihler ileride belirlendiğinde, konuya dair ilânımız bir daha yapılacak ve Büyük Genel Kurul Mümessillerimize tekrar dâvet mektubu gönderilecektir.

Birliğimiz Büyük Genel Kurul Mümessillerine duyurulur.

Birlik Merkez Yönetim Kurulu 

Hızlı Erişim