ODALAR VE BİRLİĞİMİZ MESLEKİ GELECEĞİMİZİN GÜVENCESİDİR. BİRLİKTE ODALAR VE BİRLİKLE GÜÇLÜYÜZ.

ODALAR VE BİRLİĞİMİZ MESLEKİ GELECEĞİMİZİN GÜVENCESİDİR. BİRLİKTE ODALAR VE BİRLİKLE GÜÇLÜYÜZ.

Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği olarak; son günlerde Birliğimizin ilk Genel Kurul ve seçiminin engellenmesine yönelik açılan iki dava ile ilgili bilgi paylaşımı yapma gereği doğmuştur.
Bilindiği gibi Birliğimizin 3 – 4 Nisan 2021’de birinci olağan büyük Genel Kurul toplantısı ve yönetim organlarının seçimleri yapılacaktır. Birliğimizin ve odalarımızın kuruluş aşamaları tamamlanmış olup; Türkiye’nin büyük ve onurlu anayasal meslek birlik ve odaları arasında yerini almıştır. Ancak oda seçimlerinde yönetime seçilemeyen iki meslektaşımız maalesef Türk yargısını devamlı meşgul ederek, sosyal medyada zihin karışıklığı ve fitne çıkarmaya çalışmaktadır. Bu iki meslektaşımız Danıştay Sekizinci Dairede birkaç tane mükerrer yönetmelik iptal davası açtılar. Danıştay sekizinci daire 2020’ye ** 2020 ye ** ** *.* ** ve 2020’ye ** esas sayılı davalarla kuruluş kanunumuzun iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuru talep etmişlerdir. Danıştay yürütmeyi durdurma taleplerini henüz kabul etmemiş olup, Ankara İdare Mahkemeleri’nde açtıkları davalarda da yürütmeyi durdurma talepleri ve davaları reddedildi. En son olarak İstanbul’dan maalesef birlikte hareket ettiklerini gösterir bir şekilde aynı avukat marifetiyle Ankara 6. ve 12. İdare Mahkemeleri’nde 6. İdare Mahkemesi’nin dosya numarası 2021’e * ve 2021’e * esas sayılı olup bu davalarla 3 Nisan tarihinde başlayacak büyük Genel Kurul toplantımızın iptalini istemişlerdir. Hukukçularımız gerekli cevapları verdiler ve girişimlerde bulundular. 20 odamızda Birliğimizin yanında bu davalara müdahil olarak katılmaktadır. Türk adaletine ve mahkemelerimize güveniyor, meslektaşlarımızın haklarını sonuna kadar korumaya, mesleğimize zarar vermeye çalışanlarla hak, hukuk ve adalet anlayışı ile mücadele etmeye devam edeceğiz. Tüm Optisyen-Gözlükçülerimiz müsterih olsun.

TOGB Merkez Yönetim Kurulu

Hızlı Erişim