SGK Reçete Teslim Süreleri Uzatıldı

SGK Reçete Teslim Süreleri Uzatıldı

SGK, tam kapanma döneminde mağduriyet yaşanmaması adına Nisan 2021 dönemine ait fatura/reçete teslim süresinin 21.05.2021 tarihi saat 23.59’a kadar uzatılmasına karar vermiştir.

Gönderilen yazıda SGK:

“Bilindiği üzere COVID-19 Pandemisi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında tam kapanma uygulaması başlatılmış bulunmaktadır. Sağlık hizmeti sunucuları tarafından sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin düzenlene fatura/reçetelerin Kurumumuza teslim tarihinin tam kapanma dönemine denk gelmesi nedeniyle yaşanabilecek aksama ve gecikmelerin herhangi bir mağduriyet oluşturmaması için Nisan ayı fatura/reçetelerine ait fatura teslim süresinin uzatılmasına ilişkin olarak sağlık hizmeti sunucularınca yazılı ve sözlü talepler iletilmektedir.

Kurumumuz ile sözleşmeli tüm sağlık hizmeti sunucularının Nisan 2021 dönemine ait fautra/reçete teslim süresinin 21.05.2021 tarihi saat 23.59’a kadar uzatılması, Başkanlık Makamının 06/05/2021 tarihli ve 24761928 sayılı Olur’u ile uygun görülmüş olup ekte gönderilmektedir.

Gerekli iş ve işlemlerin buna göre yürütülmesi ve fatura inceleyici birimlerce ilgili sağlık hizmeti sunucularına konu hakkında bilgi verilmesi hususunda;

Bilgi edinilmesi ve gereğini arz/rica ederim.”

 

şeklinde bilgilendirme yapmıştır.

Hızlı Erişim