TOGB Antalya’da Çalıştay Gerçekleştirdi

TOGB Antalya’da Çalıştay Gerçekleştirdi

Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetim Kurulu üyeleri, 20 Oda Başkanları ve delegeler ile birlikte 17-20 Eylül 2020 tarihleri arasında Antalya’da çalıştay gerçekleştirdi. Çalıştay’da Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği, Deontoloji Yönetmeliği ve Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliği konu başlıkları altında çalışmalar yapıldı. Gerçekleştirilen çalıştay da Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği‘ndeki tüm maddeler tek tek gözden geçirilerek, tartışmaya açık konular netleştirilip mutabakata varılmak suretiyle yeniden düzenlendi.  Sektörün en önemli ihtiyaçlarından olan ve daha önce Deontoloji Komisyonu tarafından çalışması gerçekleştirilmiş olan Deontoloji Yönetmeliği madde madde incelenerek redakte edilmek üzere Sayın Dr. Öğr. Üyesi Bülent Kıran‘a gönderilmiştir ve Türk Optiyen-Gözlükçüler Birliği ‘ne Sayın Dr. Öğr. Üyesi Bülent Kıran tarafından incelenip gönderilecek olan Deontoloji Yönetmeliği, düzenlenecek olan bir sonraki çalıştayda son halini alacaktır. Düzenlenen çalıştay içerisinde, Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği hükümleri gereği Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliği‘nin hazırlanması için çalışmalar da gerçekleştirilerek, çalıştay sonlandırılmıştır.

Hızlı Erişim