Yürütmeyi Durdurma Davalarını Kazandık

Yürütmeyi Durdurma Davalarını Kazandık

Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği iş ve işlemleri için çeşitli nedenlerle yürütmenin durdurulması için Danıştay’a açılan davalar lehimize sonuçlandı.

Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği olarak bu tür engellemelere takılmıyor, sektörümüzün birikmiş sorunlarının, birlik beraberlik ruhuyla çözümüne odaklanıyoruz.

Abdullah AYDIN YD Ret Kararı

Atilla Karip 3277 YD Ret kararı

Mahmut YETİM YD RET KARARI Darnıştay 8 D 2020-2475

Hızlı Erişim